Följ Flowscape Technology

Crowdsoft offentliggör delårtsrapport för fjärde kvartalet 2017

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2018 12:31 CET

Läs hela kommunikén här: Bokslutskommuniké kvartal 4, 2017

Utdrag ur bokslutskommunikén - väsentliga händelser:

Extra bolagsstämma den 20 december 2017 beslutade, efter styrelsens förslag, att genomföra nyemission med företräde för aktieägarna samt förvärv av Flowscape AB genom apportemission. Nyemissionen med företräde har genomförts under januari 2018 och genom nyemissionen har Bolaget tillförts, efter kostnader, 41,2 miljoner kronor. Apportemissionen förväntas att vara genomförd kring månadsskiftet februari/mars 2018. I apportemissionen skall 600 miljoner aktier utges för förvärv av samtliga aktier i Flowscape AB.

Sammanslagning av organisationerna väntas medföra stärkt gemensam försäljningsorganisa-tion, effektivisering av utvecklingsarbete samt administration. Den stärkta försäljningsorgani-sationen kommer arbeta med högt fokus i respektive del; egen direktförsäljning, lokala partners, globala partners jämte genom agenter.

Bolagens produkter skall fortsättningsvis säljas i sina nuvarande versioner. Under året väntas funktioner från C-One integreras i och därmed stärka Flowscapes Workplace Experience System.

Ashton Gate Stadium, hemmaarena för Bristol City Football Club och Bristol Rugby, har ingått avtal med Crowdsoft om att genomföra ett pilotprojekt med den appbaserade företagslös-ningen, C-One. Syftet med projektet är att skapa branschens första ”smarta stadion” lösning.

Flowscape har tecknat ett avtal om pilotinstallation hos global koncern inom verkstadsindustrin på deras huvudkontor. Faller testet väl ut är intentionen att teckna ett globalt ramavtal.

Flowscape går från leverantör till att också bli partner till Ericsson genom ett globalt avtal. Det gör att Flowscapes produkter blir en del av Ericssons IoT-ekosystem och medför att Flowscape exponeras i Ericssons globala kanaler som en godkänd partner. En konsekvens av avtalet är att Ericsson visar upp och använder Flowscapes system på Mobile World Congress, världens största mobilmässa.

Peter Reigo, grundare av och VD för Flowscape AB, har som en del i processen av sammanslagningen mellan Crowdsoft och Flowscape utsetts till ny VD för Crowdsoft Technology AB. Peter Reigo tillträdde som VD den 1 februari 2018.

Om Flowscape

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern positioneringsteknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. 

Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag. Bland de globala partnerna finns Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 slås Flowscape ihop med Crowdsoft som är noterat på Aktietorget.

För mer information, besök www.flowscape.se
Följ oss på Linkedin

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://flowscape.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.

We are the modern office flowmakers!

Flowscape arbetar i linje med sitt uppdrag "We are the modern Flowmakers", för att få anställda runt om i världen att älska att arbeta i moderna kontor, genom att erbjuda en toppmodern positioneringsteknik som minskar tidsödande och river ner barriärer för interaktion och produktivitet bland kollegor.

Vi svär vår trohet till fri rörlighet, flödande kommunikation och total tillgänglighet som härrör från att arbeta nära varandra. Detta är anledningen till att vi stiger upp på morgonen.

Flowscape AB
Arne Beurlings Torg 9
164 40 Kista
Stockholm, Sweden
Org no: 556866-9625
VAT no: SE556866962501

Sales inquiries: sales@flowscape.se
Support issues: Help Center
Other topics: info@flowscape.se
Office: +46 (0) 8 409 112 22
Follow us on Linkedin
Follow us on My Newsdesk